دیروز اروپا جدایی آمریکا اقتصاد انگلیس

دیروز: اروپا جدایی آمریکا اقتصاد انگلیس کانادا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نخستین اثرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد کانادا

با انتشار نتیجه های رفراندوم انگلیس و رای مردم این کشور به خروج آن از اتحادیه اروپا ارزش دلار کانادا 2 و5 دهم درصد درمقابل آمریکا کم کردن یافت و به زیاد کردن چش

نخستین اثرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد کانادا

نخستین اثرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد کانادا

عبارات مهم : اروپا

با انتشار نتیجه های رفراندوم انگلیس و رای مردم این کشور به خروج آن از اتحادیه اروپا ارزش دلار کانادا 2 و5 دهم درصد درمقابل آمریکا کم کردن یافت و به زیاد کردن چشمیگیری در برابر پوند انگلیس دست پیدا کرد.

به گزارش ایرنا، انتشار نتیجه های رفراندوم انگلیس که راه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را هموارکرد صبح جمعه نخستین نشانه تاثیرات مستقیم این تصمیم بر اقتصاد کانادا را با کم کردن 2 و نیم درصد از ارزش دلار این کشور نسبت به دلار آمریکا برجسته کرد.

نخستین اثرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد کانادا

براساس آخرین گزارش ها، دلار کانادا در ساعت 7 و نیم بامداد به وقت محلی 2 و5 دهم در صد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد.

پوند انگلیس که در سحرگاه امروز این تحول تاریخی به پائین ترین حد خود از سال های نخستین دهه 80 میلادی رسیده تاکنون 8 درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و 6 و5 دهم درصد از ارزش برابری با دلار کانادا را از دست داده است.

با انتشار نتیجه های رفراندوم انگلیس و رای مردم این کشور به خروج آن از اتحادیه اروپا ارزش دلار کانادا 2 و5 دهم درصد درمقابل آمریکا کم کردن یافت و به زیاد کردن چش

واژه های کلیدی: اروپا | جدایی | آمریکا | اقتصاد | انگلیس | کانادا | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs